Standard tilknytningsvilkår og standar nettleievilkår for forbrukerkunder.

Eidefoss bruker bransjeorganisasjonens felles avtaleverk. Energi Norge har utarbeidet standardavtaler for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder

Standard tilknytningsvilkår og standard nettleievilkår for næringskunder.

Eidefoss bruker bransjens gjeldende standardavtaler.