I henhold til NVE sine retningslinjer er Eidefoss Nett sin pris på ventetariff NordPool spotpris for vårt område (NO3) tillagt et påslag på 6,25 øre/kWh inkl. mva (5,00 øre/kWh eks. mva) for de første seks ukene. Etter seks uker er prisen på ventetariff NordPool spot (NO3) + 13,5 øre/kWh inkl. mva. (10,8 øre/kWh eks. mva.).

I tillegg til oppgitt pris på strøm levert på ventetariff kommer nettleie.

Strøm levert på ventetariff er dyrere en vanlig strømleveranse og er ikke ment som en permanent løsning. Ta derfor kontakt med ønsket strømleverandør og inngå en ordinær strømavtale.

(kilde: edielportalen)

Det er enkelt å velge strømleverandør. Du kan når si helst bytte strømleverandør om du ønsker dette. 

Vi anbefaler deg å besøke Konkurransetilsynets strømprissider. Der kan du sammenligne tilbud fra strømleverandører som tilbyr strøm i din bostedskommune: www.strompris.no.