Standard tilknytnings- og nettleieavtale for privatkunder.

  Energi Norge har utarbeidet standardavtaler for nettleie og tilknytning for privatkunder. 

Standard nettleieavtale for næringskunder.

  KSBedrift har utarbeidet standard nettleieavtale for næringskunder.

- Standard tilknytningsavtale for næringskunder.
 
Spesielle vilkår på grunn av FOL (PDF, 644KB).

Vedrørende tilbakeført nettforurensing. Eidefoss Nett føyer inn i sine avtalevilkår, krav til sine næringskunder at de ikke kan eksportere nettforurensing, som virker inn på netteiers leveringskvalitet til andre kunder.

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet