Den ordinære nettleietariffen er presentert med en tabell for privatkunder og en for næringskunder. Det er ulik håndtering av avgifter til staten som er forskjellen. Bortsett fra avgiftene så er tariffen den samme.

Nettariffen har 3 prisledd, fastbeløp, effektledd og energiledd. Under Fellesbestemmelser kan du lese mer om tariffens ulike prisledd.
I menyen på høyre side, finner du nettleieprisene våre, og kan lese om avtaler og vilkår.