For å få strøm hjem til deg, må du ha to avtaler

  • En avtale med Eidefoss Nett som drifter strømnettet og transporterer strømmen frem til deg. Du kan ikke velge nettselskap da dette er bestemt ut fra hvor du bor.
  • En avtale med en strømleverandør som kjøper strømmen av strømprodusent og selger videre til deg som kunde. Du må selv velge den strømleverandøren som du vil kjøpe strøm av.

Når kunder uten strømleveringavtale blir tilkoblet nettet, vil disse bli registrert på leveringsplikt (ventetariff) og fakturert for strøm fra nettselskapet.

Vi gjør oppmerksom på at strøm levert på leveringsplikt er dyrere og ikke ment som en permanent løsning.

Ta derfor straks kontakt med en strømleverandør for å inngå en ordinær avtale om strømleveranse.

Hvordan unngå å få strøm levert på leveringsplikt? Ved å inngå avtale med strømleverandør før du bestiller nettleie vil du kunne få levert strøm fra strømleverandøren fra første dag.

Her finner du informasjon om valg av strømleverandør.