Ventetariff/leveringsplikt

Eidefoss Nett leverer strøm til leveringsplikt, som i henhold til NVE sine retningslinjer er elspotpris + 6,25 øre/kWh inkl. mva (5,00 øre/kWh eks. mva) for de første seks ukene.

Etter seks uker er prisen på ventetariff; elspotpris + 13,5 øre/kWh inkl. mva. (10,8 øre/kWh eks. mva.).

Vanlig nettleie kommer i tillegg.

Strøm levert med ventetariff er dyrere en vanlig strømleveranse og er ikke ment som en permanent løsning. Ta derfor kontakt med ønsket strømleverandør og inngå en ordinær strømavtale.

Hvordan unngå å få strøm levert på leveringsplikt?

Ved å inngå avtale med strømleverandør før du bestiller nettleie vil du kunne får strøm levert fra første dag.

Her finner du informasjon om valg av strømleverandør.