Standard tilknytningsvilkår og standar nettleievilkår for forbrukerkunder.

Eidefoss Nett bruker bransjeorganisasjonens felles avtaleverk. Energi Norge har utarbeidet standardavtaler for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder

Standard tilknytningsvilkår og standard nettleievilkår for næringskunder.

Eidefoss bruker bransjens gjeldende standardavtaler.

Spesielle vilkår på grunn av FOL. Vedrørende tilbakeført nettforurensing.

Eidefoss Nett føyer inn i sine avtalevilkår, krav til sine næringskunder at de ikke kan eksportere nettforurensing, som virker inn på netteiers leveringskvalitet til andre kunder.

Spesielle vilkår pga FOL.

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet