Kostnader i forbindelse med flyttingen må dekkes av den som forårsaker dette.

Kontakt oss gjerne pr. epost:  firmapost.nett@eidefoss.no  eller telefon: 61 23 82 00