Ved innflytting eller utflytting skal du kontakte din strømleverandør for bestilling/oppsigelse av strøm.

Dersom dette ikke er mulig, kan du bruke Fjellnett sitt skjema, som du finner nedenfor.

Dette skjema skal brukes for bestilling og/eller oppsigelse av nettleieavtale med Fjellnett as.

Ved overtagelse (uten stenging), vil målerstand og dato avtalt mellom den som flytter ut og den som flytter inn være gjeldende. Dersom dette ikke er mulig, eller det er uklart hvem som skal overta, må Fjellnett få tilgang til måleren for avlesning og stenging av anlegget. Dersom nettkunden flytter, eller på annen måte blir avskåret fra å benytte nettet, kan avtalen sies opp med 14 dagers varsel. Ved manglende oppsigelse av avtalen, er nettkunden ansvarlig for nettleie og evt. strøm til leveringsplikt, inntil nettselskapet får stengt anlegget og lest av måleren, eller det er inngått avtale med annen nettkunde.

Anleggs-/målepunktopplysninger


Opplysninger om kunde som flytter ut:


Opplysninger om kunde som flytter inn:


Betalingsmåte


Utfylt av