Innenfor arbeidstid kan du ringe oss på +47 61 23 82 90.

Når du skal melde om feil på nettet utenfor egen installasjon, utenom åpningstidene til Eidefoss, ringer du til vakttelefon 61 21 91 00. (bemannet av Nord Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter)

Meld inn observasjon

Beskriv observasjonen etter beste evne
Legg ved bilde om mulig