Strømleverandørene kan inngå avtale med Eidefoss Nett om såkalt gjennomfakturering. Strømleverandøren vil da viderefakturere nettleien til kunde, på vegne av nettselskapet. Du som kunde vil da få en felles faktura for strømforbruk og nettleie.

De kundene som har en strømleverandør uten avtale om gjennomfakturering, vil få nettleiefaktura fra Eidefoss Nett og strømfaktura fra sin strømleverandør.