• Er strømmen frakoblet på grunn av manglende betaling, kontakt oss i normal arbeidstid.
  • Er det annonsert planlagte strømbrudd for området, vent til strømmen kommer tilbake. Annonseringen angir tidsrommet for strømstansen.

Dersom naboen har samme problem som deg, er det mest sannsynlig at feilen ligger på Eidefoss Nett sitt nett. Det er da tid for å kontakte oss.

Dersom naboen ikke har de samme problemene bør følgende kontrolleres før en kontakter Eidefoss Nett:

  • Sjekk hovedsikringene og kurssikringene i sikringsskapet. Dersom du har sikringer ute ved grunnmur eller på loftet bør de også kontrolleres.
  • Har du jordfeilbryter(e), sjekk om de(n) har koblet ut. Er du usikker på hvordan en jordfeilbryter betjenes, se betjeningsanvisningen.

Eidefoss Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsnettet frem til husveggen. Skap ved grunnmur og alt på innsiden av husveggen er private anlegg, og feil her må utbedres av autoriserte/registrerte installatører.

Eidefoss Nett har døgnkontinuerlig beredskap for drift av strømnettet, for i størst mulig grad å ha stabil og sikker strømforsyning til våre kunder. Større feil og strømutfall vil straks bli registrert i vår driftssentral. Gjenoppretting av drift og feilretting blir igangsatt umiddelbart.

Ring oss dersom:
  • du er i tvil om vi har registrert en feil,
  • du har sett noe som kan være nyttig informasjon om feilsted og feilretting.
Feilmelding på telefon:
  • Hverdager fra kl 08:00 - 15:00 : 61 23 82 90
  • Utenom arbeidstid vakttelefon : 46 87 92 22
Annen nyttig informasjon til Eidefoss Nett:

Vi ser gjerne at våre kunder ringer, eller sender oss melding på e-post om andre ting som kan være nyttig for oss å vite, og som gjør at vi kan yte en bedre service til våre kunder.

Slike ting kan være:
  • - Hærverk og skade på våre anlegg.
  • - Skog og trær som har vokst opp i våre linjer og er fare for drifta.

Meld inn observasjon

Beskriv observasjonen etter beste evne
Legg ved bilde om mulig
Skriv svaret i feltet over for å verifisere at du ikke er en robot.