Strømnettet må dimensjoneres for å tåle vår måte å bruke strømmen på.

Den nye prismodellen innføres for å holde nettleien lavest mulig for kundene i årene som kommer. Ved å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre, kan man holde nettleien lavere. Nettet må dimensjoneres for å tåle vår måte å bruke strømmen på. Vi bruker mer og mer effektkrevende apparater som f.eks. induksjonsovner og hurtilader for elbil. Vi har også generelt mer elektrisk utstyr som er i bruk i hjemmene. Flere har f.eks. sauna og utendørs boblebad både hjemme og på hytta. Det er mest rettferdig at de som belaster nettet mer, også betaler for dette, i stedet for at det skal fordeles på alle. Eidefoss Nett innførte en mer rettferdig nettleietariff allerede for 10 år siden. Les mer om det i neste avsnitt.

Målet med NVE sin kommende prismodell, er at du vil bli premiert for å fordele strømbruken din over flere timer, og ved å unngå de travleste "rushtidene".

Effektprising

Eidefoss Nett har hatt effekttariff helt siden 2009. Vi var blant de første i landet som innførte denne type tariff for alle kunder. Tariffen var godkjent av NVE før den ble tatt i bruk. Denne nettleietariffen skulle gi kunden incentiver for å fordele sitt strømforbruk utover flere timer, i stedet for å sette på "alt på en gang". Den gir også en mer rettferdig nettleie, ved at hver enkelt kunde betaler for sin måte å belaste strømnettet på. For en vanlig husholdningskunde, utgjorde ikke overgangen til effekttariff noen endring i nettleien totalt i kroner.

Nå kommer resten av Norge etter, og når NVE har klar sin modell, vil alle nettselskap i Norge tilpasse sin nettariff til de nye kravene.

Hva er forskjellen mellom effekt og energi?

Effekt måles i watt og er den mengden strøm som tas ut i de samme du skrur på et apparat. Energi måles som regel i kilowattimer, og er den mengden strøm du bruker over tid.

En panelovn som trekker 1000 watt, og som står på i to klokketimer gir 2 kilowattimer i strømforbruk.

Lær mer om hvorfor smart strømbruk lønner seg:

Se EnergiNorge sin artikkel: Spørsmål og svar om ny prismodell for nettleien.

Her finner du også et par filmsnutter; "Smart strømforbruk i et fornybart samfunn", og Nettleie i et fornybart samfunn", som på en enkel måte beskriver emne.