Område for linjebefaring er 22 kV høgspentline med avgreininger fra Dombås Trafostasjon til Vorkinn,Lora (Lesja solside).

Befaringen vil pågå i uke 9 og 10 2022.

Det er viktig å få utført befaring for å finne kilder til potensielle strømbrudd. På denne tida av året er det lite husdyr ute, slik at vi håper at befaringen ikke medfører mye stress for dyr.