På kort tid har et flertall av landets nettselskaper stilt seg bak ett opprop der det frontes et ønske om likere og mer rettferdig nettleie i Norge. Selskaper med relativt få kunder og krevende topografiske og klimatiske forhold, har i dag stort sett dyrere og tidvis langt dyrere nettleie enn det kundene i de større byene opplever.

I oppropet heter det: «Vi trenger en reell utjevning som hensyntar at det er store forskjeller i topografi, geografi og antall kunder å fordele regningen på. I dagens urettferdige prissystem er nettleien dyrere i Sogn og Fjordane der det flyter over av kraft, enn i Oslo uten nevneverdig kraftproduksjon. Slik kan det ikke fortsette».  

Distriktsenergi sin artikkel finner du her: https://www.distriktsenergi.no/artikler/2019/10/16/naermere-60-av-landets-nettselskaper-ber-om-likere-og-rettferdig-nettleie-i-norge/