Fremtidens strømnett må tåle overgangen fra fossil energibruk til elektrisitet på mange områder. Prosjektet skal jobbe for å finne smarte teknologiske løsninger for strømnettet, slik at de mest belastede timene på døgnet jevnes ut.

Ved å finne løsninger som gir et mer fleksibelt forbruk, kan man redusere noen av de store investeringene i strømnettet som er nødvendige for å bygge et strømnett som er rustet for fremtidens bruksmønster. Det gir også muligheter for at kunder kan redusere sine strømkostnader ved smart strømbruk.

Les hele saken på EnergiNorge sine hjemmesider.