Anlegg som ikke har AMS-kommunikasjon må leses av og behandles manuelt. Eidefoss Nett sitt gamle system for automatisk måleravlesning er nå utdatert, og det er nødvendig med nye strømmålere. Dette både for å oppfylle tekniske krav, og for å følge NVE sitt forskriftskrav vedr. måling av strømforbruk.

Vi har pr. august 2019 byttet ca 14300 strømmålere. Det gjenstår noen få, der vi fortsatt mangler avtale om å få byttet strømmåleren.

De som pr. 1.9.19 ikke har byttet strømmåler, vil bli fakturert etter nettariff for de uten AMS-måler

Nettleieprisene gjeldende fra 1.9.19 for de dette gjelder finner du HER

Vi presiserer at ALLE strømmålere skal byttes. Dette gjelder også de som har legeerklæring. De som har legeerklæring skal også ha ny måler men da uten kommunikasjonsenhet.

Har du gammel måler og ikke har fastsatt tidspunkt for målerbytte, ta umiddelbart kontakt med oss.

epost: kundeservice.nett@eidefoss.no

tlf: 61 23 82 90

Dersom kunder ikke møter til avtale, eller hindrer vår tilgang til strømmåleren ved oppmøte, vil disse bli belastet med de faktiske kostnader for en senere montering, inntil kr 2100,-.

De som mottsetter seg målerbytte, vil kunne få strømmen frakoblet. Vi viser til Tilknytningsavtalens §6 Første ledd, siste setning: "Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måleutstyret". og Nettleieavtalens §5-1 "Nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleytstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette".

Se også nylig dom i Elklagenemda, her publisert av Distriktsenergi.