Strøm kan være farlig, det kan medføre både personskader og brann om det ikke håndteres riktig. Vi har laget et skjema, der du kan melde fra om ting du vet om eller ser som kan medføre fare.

Bekymringsmelding kan sendes anonymt, dersom du ikke ønsker å opplyse ditt eget navn.

Skjema for bekymringsmelding

Meldingen vil bli håndtert av DLE.