Som bidrag for å redusere økonomiske utfordringer som dette skaper, vil Eidefoss Nett redusere nettleia for alle kunder ned mot null for mars 2020.

Samlet bidrag utgjør 7-8 millioner kroner. Avgifter til staten vil bli fakturert på vanlig måte.

Den sterkt reduserte nettleia vil bli fakturert i første halvdel av april med forfall i slutten av april. Eidefoss Nett følger samfunnsutviklingen tett, og vi vil vurdere ytterligere tiltak senere dersom situasjonen tilsier det.

Vågå 20.03.2020