SkjermbildeAMS web 1920*540.002


Gebyr for manuell avlesning.

meeter reading

Fra 1. desember 2018 innfører Eidefoss nett et årlig gebyr på kr 2000,- inkl. mva, for kunder som er innvilget fritak for AMS-måler i henhold til § 4-1 b i måle- og avregningsforskriften. Dette gjelder også for kunder som motsetter seg installasjon av AMS-måler. Beløpet er basert på et foreløpig estimat, og kan endres.

Gebyret skal dekke de merkostnader nettselskapet vil ha med å opprettholde systemer og arbeidsprosesser for å håndtere de nettkundene dette gjelder. NVE har stadfestet at manuell avlesning er å anse som en særskilt tjeneste som det ikke er rimelig at nettselskapets øvrige kunder betaler for.
I tillegg til håndtering av kundenes egne avlesninger, planlegges kontrollavlesning av måler hos kunder med strømmåler uten kommunikasjonsenhet. Dette gjennomføres ved å foreta et fysisk besøk en gang i kalenderåret (i henhold til måle- og avregningsforskriften §3-3).

Vi minner om at alle nettkunder skal ha AMS-måler. Nettkunder som har levert legeerklæring, skal også ha AMS-måler, men da med deaktivert kommunikasjonsenhet.


Les mer om gebyret på NVEs nettsider.


Les mer »

Slik kan du få tilgang til sanntidsinformasjon om ditt eget strømforbruk

Alle nye smartmålere har en egen utgang (HAN-port) som kan gi deg tilgang til sanntidsinformasjon om eget strømforbruk. NVE har publisert en rapport om hvilke kommunikasjonsløsninger som er best egnet til å etablere kontakt mellom HAN-porten og ditt personlige utstyr.


HAN-porten er en fysisk port på smartmåleren, og du må selv anskaffe nødvendig utstyr for å etablere kommunikasjon mellom måleren og ditt personlige utstyr. Med informasjon fra HAN-porten kan du blant annet få bedre oversikt og kontroll over eget strømforbruk.


Les mer »

Ny strømmåler avverget brann hos nettkunde ved Haugaland Kraft

shutterstock_499877461Data fra de nye smarte strømmålerne kan gi indikasjoner på jordfeil, spenningskvalitet og asymmetri, og i ytterste konsekvens redde liv. Det fikk nettselskapet Haugaland Kraft erfare. Med ny teknologi fra den smarte strømmåleren kunne nettselskapet se tydelig indikasjoner på en kritisk spenningsfeil hos en av sine privatkunder. Nettselskapet sendte straks ut en montør for å avdekke årsaken, som viste seg å være en rødglødende inntaksboks der ledningene lå og gnistret bak dekselet.


– Dette er en såkalt klemmefeil i kundens eget anlegg, der skruene som holder ledningene på plass ikke er skrudd tilstrekkelig fast. Slike feil er vanskelig å oppdage for kunden og kan forverres over lang tid ved at ledningene vibrerer og løsner fra festet. Til slutt kan varmeutviklingen blir så stor at den skaper brann i kundens bolig, og i dette tilfellet var situasjonen prekær, sier prosjektdirektør Asbjørn Tverdal i Haugaland Kraft i en pressemelding fra Validér.

 Flere relaterte nyheter:

Fem fakta om smarte strømmålere 

1
Gå til startsiden
 
Klikk her for Nett-forsiden
 
 Søk
Klikk her for Min side
 

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost.nett@eidefoss.no - www.eidefossnett.no

Telefon / Fax: 61 23 82 90 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631