Veileder til installatørmelding

hjelp-300x300For tilgang meldingsweb eller spørsmål ang. installatørmelding kontakt Heidi Brekken


Meldingen går, som dere kjenner til, fra saksbehandler til saksbehandler og i denne prosessen blir installasjon/anlegg og målepunkt opprettet/oppdatert i vårt kundesystem (Elwin). 
Det er derfor viktig at alle opplysninger fylles inn korrekt. Også avkryssinger på meldingstype. 
Anlegg som har eksistert tidligere ønsker vi å gjenbruke installasjon/anlegg /målepunkt-nummer på.  Beskrivelse av arbeidet som skal utføres og geografisk plassering (adresse) av anlegget er også veldig viktig. Som nevnt er meldingen innom flere saksbehandlere og det forenkler prosessen om informasjonen er tilgjengelig for alle. For dokumentasjon lagt på Boligmappa.no må anleggadresse (gards- og bruksnummer) være korrekt for å få tilslag på disse. Under tilbakemelding fra nettselskapet (på godkjent forhåndsmelding) vil det bl.a. være oppført forutsetninger for at meldingen er godkjent. Det vil typisk være signert tilknytningsavtale samt at nettselskapet vil at installatør skal koble stikkledning i tilknytningsskap. På ferdigmeldinger er det veldig fint om dere påfører en merknad om hva som er utført. Avkryssinger er ofte lettere å misforstå enn en beskrivende tekst fra dere. Forhåndmelding på eksisterende anlegg der ‘Arbeid i målepunkt’ ikke er avkrysset; her vil dere ikke kunne skrive noe på ferdigmelding, da det ikke var planlagt å berøre målepunktet (måleren). Så da er det bare å trykke ‘Send’ for å ferdigmelde. Har dere likevel tilleggsinformasjon så skriv dette i kommentarkboksen som kommer opp.

Gå til startsiden
 
Klikk her for Nett-forsiden
 
 Søk
Klikk her for Min side
 

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost.nett@eidefoss.no - www.eidefossnett.no

Telefon / Fax: 61 23 82 90 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631