Valg av kraftleverandør

signature-3113182__340Du må selv velge kraftleverandør

Det er fri konkurranse på strømleveranser i Norge, mens det er nettselskapet som har ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av linjenettet.

 

Du som kunde må derfor inngå 2 typer avtale for å ha strøm til din adresse.

1. Avtale om strømleveranse med en kraftleverandør

2. Nettleieavtale med det lokale nettselskapet.

Du kan velge den kraftleverandør du selv ønsker å bruke, så sant de leverer strøm i det nettområdet som ditt anlegg ligger.  Oversikt over kraftleverandørene og informasjon om disse, finner du på Strompris.no.

Inntil du har inngått avtale med en kraftleverandør, er Eidefoss Nett pålagt å forsyne deg med strøm til vilkår for ventetariff.  Strømleveranse til ventetariff er kun ment som en midlertidig ordning. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har bestemt at strøm til ventetariff skal være dyrere enn de strømavtaler man vanligivs får med en ordinær kraftleverandør.

 

Mangler du avtale med kraftleverandør, anbefaler vi at du snarest mulig tar kontakt med ønsket leverandør.  Kraftleverandøren vil sende melding om leverandørbytte til Eidefoss Nett.

 

Kraftleverandører i Eidefoss Nett sitt nettområde finner du her:Kraftleverandørliste 2019-01.

(kilde: edielportalen)

Gå til startsiden
 
Klikk her for Nett-forsiden
 
 Søk
Klikk her for Min side
 

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost.nett@eidefoss.no - www.eidefossnett.no

Telefon / Fax: 61 23 82 90 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631