Ventetariff

Energiloven pålegger alle nettselskap å levere strøm inntil kunden har etablert avtale med en kraftleverandør.  Når kunder uten kraftleveringsavtale blir tilkoblet nettet, vil disse få strøm til såkalt leveringsplikt (ventetariff) og strømmen blir levert og fakturert fra nettselskapet.

I henhold til NVE sine retningslinjer er Eidefoss Nett sin pris på ventetariff NordPool spotpris for vårt område (NO3) tillagt et påslag på 6,25 øre/kWh inkl. mva(5,00 øre/kWh eks. mva) for de første seks ukene. 

Etter seks uker er prisen på ventetariff NordPool spot (NO3) + 13,5 øre/kWh inkl. mva. (10,8 øre/kWh eks. mva.).

I tillegg til oppgitt pris på strøm levert på ventetariff kommer nettleie.

Strøm levert på ventetariff er dyrere en vanlig kraftleveranse og er ikke ment som en permanent løsning.  Ta derfor kontakt med ønsket kraftleverandør og inngå en ordinær kraftleveringsavtale.

Kraftleverandører i Eidefoss Nett sitt nettområde finner du her: Kraftleverandørliste 2018-08.

(kilde: edielportalen)

Det er enkelt å velge kraftleverandør. Du kan når si helst bytte kraftleverandør om du ønsker dette. 

Vi anbefaler deg å besøke Konkurransetilsynets kraftprissider. Der kan du sammenligne tilbud fra kraftleverandører 
som tilbyr kraft i din bostedskommune: www.strompris.no.

Gå til startsiden
 
Klikk her for Nett-forsiden
 
 Søk
Klikk her for Min side
 

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost.nett@eidefoss.no - www.eidefossnett.no

Telefon / Fax: 61 23 82 90 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631