Kompensasjon til sluttbrukere ved svært langvarige avbrudd

 

I henhold til §9A i ”Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer” kan sluttbrukere kreve å få erstatning for svært lange avbrudd. 

 

Følgende satser er fastsatt i forskriften:

 

 

Avbruddets varighet

 

Kompensasjonsbeløp

Til og med (tom) 12 timer

Ingen kompensasjon

Over 12 – tom 24 timer

Kr    600,-

Over 24 – tom 48 timer

Kr 1 400,-

Over 48 – tom 72 timer

Kr 2 700,-

Over 72 timer

Kr 2 700,-
+ kr 1 300 pr ytterligere påbegynte 24-timersperiode

 

Under langvarige avbrudd og arbeid med oppretting av normal strømforsyning, vil kunden kunne oppleve kortvarige perioder med normal forsyning. Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal forsyning opprettholdes i minimum to timer sammen­hengende.

 

Kunden må fremme skriftlig krav om erstatning pr. brev eller e-post innen rimelig tid etter at normal forsyning ble gjenopprettet.  Erstatningen vil bli gitt som fradrag på nettleiefaktura.  Det skal gis en erstatning pr. juridisk enhet uavhengig av hvor mange målere kunden har

 

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inne­værende år.

 

Søknadsskjema finnes her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til startsiden
 
Klikk her for Nett-forsiden
 
 Søk
Klikk her for Min side
 

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost.nett@eidefoss.no - www.eidefossnett.no

Telefon / Fax: 61 23 82 90 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631