Hjelp til trefelling nær AS Eidefoss Nett sine linjer

SkogOm det ønskes hjelp til felling av trær som energiverket normalt ikke må rydde for å holde ledningene fri, kan vi være behjelpelige med felling mot timebetaling. Vi har skolerte medarbeidere samt diverse kraner og utstyr som kan benyttes til en sikker utførelse av arbeidet.

Kapping av greiner og felling av tre for å overholde forskriftene utføres gratis. Grensene fra ledning til tre/grein er 0,5m på isolerte og 1m på blanke lavspenningslinjer, samt 3m på høyspenningslinjer. Store tre der stammen er utenfor forskriftskravene vil vi normalt kviste. Ønskes disse tatt ned blir det regningsarbeid.

Gå til startsiden
 
Klikk her for Nett-forsiden
 
 Søk
Klikk her for Min side
 

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost.nett@eidefoss.no - www.eidefossnett.no

Telefon / Fax: 61 23 82 90 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631