Kabelpåvisning

huddig860bSpør før du graver.


Alle som skal grave i bakken må undersøke med oss om vi har kabler på stedet. Kontakt oss minst to dager før gravingen skal skje, dette for å være sikker på å få påvisning innen ønsket tid. Vi kommer da og påviser kabler som tilhører oss.

Ved bestilling trenger vi opplysning om følgende:

  • Hvor en ønsker påvisning (kart/adresse)
  • Navn på kontaktperson og telefonnummer
  • Ønsket dato for påvisning

Ved kabelpåvisning vil det bli skrevet ut en gravetillatelse som beskriver betingelsene rundt graving.

Skjema for gravetillatelse

Eidefoss fakturerer kabelpåvisning når det er andre enn grunneieren som ønsker dette utført. Dette gjelder også for grunneiere når grunnen er erverva etter at vi bygde vårt anlegg, til for eksempel vegbygging eller andre bygg/anlegg prosjekt.

Hugs at det er den som graver som er ansvarlig for eventuelle skader og som er erstatningspliktig.

Gå til startsiden
 
Klikk her for Nett-forsiden
 
 Søk
Klikk her for Min side
 

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost.nett@eidefoss.no - www.eidefossnett.no

Telefon / Fax: 61 23 82 90 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631