Byggestrøm

IMG_2040Hvis du skal bygge eller på annen måte har behov for provisorisk uttak av strøm leier vi ut byggestrømskasser både for 230 V og 400 V. Prisene finner du under nettleiepriser

Byggestrømsabonnementet skal normalt ikke vare i mer enn ett år.

Prisen for montering og demontering er prisen oppsatt på e-verkets stolpe eller kabelskap. Dersom det må legges kabel eller bygges linje for forsyning av byggestrømskassen, kommer kostnaden med dette i tillegg. 

For at du skal være sikker på å få byggestrømskassen til ønsket tid, må den bestilles minst en uke i forveien.BYGGESTRØM PRISER:

Byggestrøm avregnes etter samme priser som vist i tabellen på første side. For byggestrømskasser med automatisk timemåler, brukes avleste verdier for avregning av nettleiens energiledd og effektledd. For kasser uten timemåler, avregnes effektleddet etter en fast effekt på 3 kW for små kasser og 6 kW for store kasser. I tillegg betales:

  • Montering/demontering

      - kr 3.200,- (kr 2.560,- eks. mva) Halv pris på kasse nr 2 og de neste ved  montering av flere kasser samme dag.

  • Ukeleie

- kr   108,- (kr 86,40,- eks. mva)   for kasser med hovedsikringer på maks 63A,

- kr   207,- (kr 165,60,- eks. mva) for kasser med hovedsikringer større enn 63A, og som har stått på samme sted mer enn 2 år.

 

Ved behov for byggestrøm, leies byggestrømskasser av A/S Eidefoss nett. Byggestrømabonnement skal normalt ikke vare mer enn ett år. Byggestrømskasser eller andre provisoriske tilkoblinger skal ikke benyttes til permanente installasjoner.

Pris for montering og demontering gjelder for byggestrømskasse oppsatt på nettselskapets stolper eller kabelskap. Dersom det må legges kabel eller bygges linje for forsyning av byggestrømskasser, kommer kostnaden for dette i tillegg.

I spesielle tilfelle kan egen byggestrømskasse benyttes. Det skal da monteres måleutstyr fra A/S Eidefoss nett i byggestrømskassa. Kostnad for montering/demontering av måleutstyret er kr 2.225,- (1.780,- eks. mva), og kommer i tillegg til kostnad for kasse- montering/ demontering. Private kasser avregnes etter målte effektverdier.

For byggekasser uten automatisk måleravlesning, sendes måleravlesningskort 6 ganger pr. år, og det forventes at de som leier kasse, leser av strømmåler og returnerer avlesning til oss.

 

Gå til startsiden
 
Klikk her for Nett-forsiden
 
 Søk
Klikk her for Min side
 

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost.nett@eidefoss.no - www.eidefossnett.no

Telefon / Fax: 61 23 82 90 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631