Lading av elbil

Som energiselskap er Eidefoss positive til utviklingen i bruk av elbiler. Ren og fornybar lokal kraft erstatter fossile brensel. Lading av biler kan skape utfordringer på enkelte anlegg.                           

Les mer »

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett

Røde bær 1Ta kontakt så tidlig som mulig i byggeprosjektet ved ønske om tilknytning av ny installasjon i Eidefoss Nett sitt nett.  Da kan vi utføre nødvendig planlegging og arbeid på nettet til riktig tid og vi kan gi deg nødvendige opplysninger om spenning, stikkledning, grøfter samt eventuelt andre opplysninger om strømtilførselen.

 

Vi ber om å få oppgitt eventuelt tomtenummer, gnr/bnr, navn, adresse, telefonnr og oversendt kart for tomt i uregulert område.  Vi inngår alltid skriftlig tilknytningsavtale før tilknytning av nye installasjoner.   Tilknytningsavtalen sier noe om mulige maksimale effektuttak på installasjonen, begrensningsikringer, vilkår og anleggsbidrag. 

 

Ta kontakt med autorisert installatør på forhånd for å vurdere hvor store begrensningssikringer / overbelastningsvern installasjonen trenger.

  

Kostnader i forbindelse med nødvendige utbyggingstiltak i strømnettet må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket, i form av et anleggsbidrag (nve.no). Her finner du reglene for anleggsbidrag hos oss i Eidefoss.
 

Kontakt oss gjerne pr. epost:  firmapost.nett@eidefoss.no  eller telefon: 61 23 82 90

 

 

 

Gå til startsiden
 
Klikk her for Nett-forsiden
 
 Søk
Klikk her for Min side
 

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost.nett@eidefoss.no - www.eidefossnett.no

Telefon / Fax: 61 23 82 90 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631