Standard tilknytningsvilkår og standard nettleievilkår for forbrukerkunder.

Privat

Eidefoss bruker bransjeorganisasjonens felles avtaleverk. Energi Norge har utarbeidet standardavtaler for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder. Du finner avtalene her.

Vedlegg for plusskunder

Skjermbilde

Kontrollforskriften (FOR-1999-03-11-302) definerer en plusskunde som en sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

Les mer »

Personvernerklæring

shutterstock_1017337375

Vår personvernerklæring er basert på Energi Norges bransjestandard for personvern og informasjonssikkerhet i Energibransjen og kan leses her

Standard tilknytningsvilkår og standard nettleievilkår for næringskunder

BedriftEidefoss bruker bransjens gjeldende standardavtaler. Avtalen kan leses på denne linken.

Les mer »

Gå til startsiden
 
Klikk her for Nett-forsiden
 
 Søk
Klikk her for Min side
 

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost.nett@eidefoss.no - www.eidefossnett.no

Telefon / Fax: 61 23 82 90 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631