Måleravlesing

Terminal MH40Dersom du ønsker opplysninger om ditt forbruk logg deg inn på Kundeweb/Min side på vår hjemmeside www.eidefossnett.no.

Manuelt avleste målerstander:
Noen nettkunder vil å få tilsendt sms eller kort for manuell avlesning av strømmåleren selv om de i lengre tid har hatt automatisk avlesning. Dette skyldes at vi da ikke har hatt kontakt med din strømmåler en periode. Det kan være flere årsaker til dette. Det kan f.eks. være feil på kommunikasjonsenheten i måleren, eller kunden kan ha slått av hovedsikringen og dermed sperret for automatisk innsending av måleverdier.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har vedtatt timeavlesning fra  alle nettkunder i Norge innen 01.01.2019. Dette medfører at hele målerparken skal fornyes. Fra ca 01.01.2016 vil vi i Eidefoss ha nytt måleutstyr tilgjengelig for montering og vi vil så raskt som mulig gjenopprette automatisk måleravlesning til alle kunder.

Her er noen nyttige tips for deg som må avlese strømmåleren manuelt


Registrer ditt mobiltelefonnummer opp mot vår måleravlesningstjeneste:
Ved å registrere ditt mobiltelefonnummer i vår måleravlesningstjeneste kan du enklere få sendt tilbake din manuelt avleste målerstand.

Slik registrerer du deg i vår måleravlesningstjeneste:
Send: EIDM “kundenummer” “målernummer” til  26166            
Eksempel: Dersom kundenummeret er 404056 og målernummeret ditt er 31626 blir meldinga du sender til 26166 seende slik ut:
EIDM 404056 31626


Brukermanualer:
De fleste av våre nettkunder har fått installert avleserenheten MH40 i sine sikringsskap. Enheten inneholder mye data om ditt strømforbruk. Manualene nedenfor hjelper deg å finne fram i menyene.


MH40 - Enkel brukermanual

MH40 - Utvidet brukermanual
MH40 - Proff brukermanual

Gå til startsiden
 
Klikk her for Nett-forsiden
 
 Søk
Klikk her for Min side
 

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost.nett@eidefoss.no - www.eidefossnett.no

Telefon / Fax: 61 23 82 90 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631