Lading av elbil

Som energiselskap er Eidefoss positive til utviklingen i bruk av elbiler. Ren og fornybar lokal kraft erstatter fossile brensel. Lading av biler kan skape utfordringer på enkelte anlegg.                           

Les mer »

Gå til startsiden
 
Klikk her for Nett-forsiden
 
 Søk
Klikk her for Min side
 

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost.nett@eidefoss.no - www.eidefossnett.no

Telefon / Fax: 61 23 82 90 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631